Welkom bij de Stichting Schoolondersteuning Mattheus (SSO).

 

Welkom bij de Stichting Schoolondersteuning Mattheus

De stichting biedt een helpende hand voor de leerlingen van de Mattheusschool en het Rotterdam College. Stichting Schoolondersteuning (SSO) is een initiatief van ouders en opgericht in 1995. Momenteel vormen wij met 6 dames en 1 heer de stichting.

Op de foto ziet u van links naar rechts: Margje Wagemakers, Anoek Voermans, Mariëtte Verhoef, Daniëlle Kleinheerenbrink, Marijke Baarsma (na 25 jaar heeft ze afscheid genomen van de stichting), Lisette Boomsma, Francis Verbon en Jaap de Goede.

SSO stelt zich tot doel financiële ondersteuning te bieden aan de St. Mattheusschool en het Rotterdamcollege in die zaken die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Het bestuur van de Stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

De verdeling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: Lisette Boomsma

Penningmeester: Daniëlle Kleinheerenbrink

Secretaris: Mariëtte Verhoef

Algemene bestuursleden: Margje Wagemakers, Jaap de Goede, Francis Verbon en Anoek Voermans

 

Actueel beleidsplan: SSO wil door middel van sponsorwerving ondersteuning bieden aan genoemde scholen. Zij beoordeelt aanvragen en honoreert de aanvragen die direct ten goede komen aan de leerlingen en niet uit de reguliere financiering betaald kunnen worden.

Wij beschikken over een ANBI status.


Contact

www.ssomattheus-nl.nl

Aleyda van Raephorstlaan 243
3054 CR Rotterdam


010-4223517
ANBI identificatienummer 817374401