Welkom bij de Stichting Schoolondersteuning Mattheus (SSO).

 

Welkom bij de Stichting Schoolondersteuning Mattheus

De stichting biedt een helpende hand voor de leerlingen van de St. Mattheusschool (speciaal onderwijs cluster 3) en het Rotterdam College (voortgezet speciaal onderwijs). Stichting Schoolondersteuning (SSO) is een initiatief van ouders en opgericht in 1995. Momenteel vormen wij met 5 dames en 1 heer de stichting.

Op de foto ziet u van links naar rechts: Margje Wagemakers, Anoek Voermans, Mariëtte Verhoef, Daniëlle Kleinheerenbrink, Marijke Baarsma (na circa 25 jaar heeft ze afscheid genomen van de stichting), Lisette Boomsma, Francis Verbon (nu haar zoon bijna van school gaat, heeft zij ook afscheid genomen van de stichting) en Jaap de Goede.

SSO stelt zich tot doel financiële ondersteuning te bieden aan de St. Mattheusschool en het Rotterdamcollege in die zaken die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Het bestuur van de Stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

De verdeling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: Lisette Boomsma

Penningmeester: Daniëlle Kleinheerenbrink

Secretaris: Mariëtte Verhoef

Algemene bestuursleden: Margje Wagemakers, Jaap de Goede en Anoek Voermans

 

Actueel beleidsplan: SSO wil door middel van sponsorwerving ondersteuning bieden aan genoemde scholen. Zij beoordeelt aanvragen en honoreert de aanvragen die direct ten goede komen aan de leerlingen en niet uit de reguliere financiering betaald kunnen worden.

Wij beschikken over een ANBI status.


 

Doneren


Contact

www.ssomattheus-nl.nl

Aleyda van Raephorstlaan 243
3054 CR Rotterdam


010-4223517

ANBI 817374401

KvK 24404587

NL77 ABNA 0618 8599 50