Financieel 2021

 
Verkorte staat van baten en lasten:
 

Banksaldo per 1 januari 2021

 

€ 5.001,40

 

Inkomsten

Giften         

Rente  

 

€     30,80

€       0,12

 

Uitgaven

Bankkosten  

                            

                        

                                €   136,85                        

 

Banksaldo per 1 januari 2022            

 

€ 4.895,47

 


Vanwege COVID-19 zijn de activiteiten van de stichting stil komen te liggen in 2021. Dit is terug te zien in de cijfers.

 


Contact

www.ssomattheus-nl.nl

Aleyda van Raephorstlaan 243
3054 CR Rotterdam


010-4223517

ANBI 817374401

KvK 24404587

NL77 ABNA 0618 8599 50