Wat doet de stichting

Even voorstellen…….

In 1995 is op initiatief van enkele ouders en personeelsleden een stichting opgericht met de intentie: Steun Onze School.

De St. Mattheusschool en het Rotterdam College vormen samen een school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (SO / VSO / ZMLK), de school is tevens kernschool voor autistische kinderen en gevestigd aan de Aleyda van Raephorstlaan 243 te Rotterdam, zie website: www.zmlk.nl.

Stichting School Ondersteuning (SSO) heeft als doel het ondersteunen van de St. Mattheusschool en het Rotterdam College in aanvullende materialen en activiteiten die niet bekostigd kunnen worden uit de reguliere financiering van de school. De stichting werkt vraaggestuurd en inventariseert in overleg met de leerkrachten de behoeften bij leerlingen voor aanvullend spelmateriaal, leermiddelen en activiteiten.
Zo heeft de stichting eerder bijgedragen aan de totstandkoming van de diverse publicaties van de school: de cd’s en gedichtenbundel “Mijn neus is een stofzuiger”. Ook kon een activiteitenreis naar Oostenrijk op een ruimhartige bijdrage rekenen. Daarnaast zijn projecten in de verschillende groepen gesponsord, zoals gevarieerd constructiemateriaal voor de auti-afdelingen van het SO en de aanschaf van diverse iPads voor een aantal groepen van het SO. Recent heeft de middengroep van het VSO gevraagd om klein, activerend en functioneel speelgoed (zoals Playmobil), omdat de leerkrachten bemerken dat dit zeer leerzaam is om sociale situaties na te bootsen. De stichting spaart onder andere voor fietsleermiddelen, aangepast educatief materiaal en aangepast speelgoed voor de belevenistuin.

 


Contact

www.ssomattheus-nl.nl

Aleyda van Raephorstlaan 243
3054 CR Rotterdam


010-4223517

ANBI 817374401

KvK 24404587

NL77 ABNA 0618 8599 50